บริษัท NPO YOU-I

กลุ่มสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทั่วโลก

กลุ่มวัฒนธรรมและภาษานานาชาติ

 • โฮมเพจ
 • โฮมเพจ
 • โฮมเพจ
 • โฮมเพจ

เกี่ยวกับ YOU-I

กลุ่มสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อคุณ

เราใช้ความรู้ความสามารถของ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในคานาซาวะและสมาชิกทั่วโลก(14ประเทศ)  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสากลชุมชนในสังคม วัฒนธรรมรวมทั้งเศรษฐกิจอีกด้วย.

ดูเพิ่ม

 • โฮมเพจ
 • โฮมเพจ
 • โฮมเพจ
 • โฮมเพจ

งานแปล,งานล่ามเป็นต้น

ไม่ใช้ที่1แต่เราเป็นเพียง1เดียว

รับรองได้มากกว่า 16 ภาษา
ภาษาจีนกวางตุ้ง,ภาษาเกาหลี,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาสเปน,ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาไทย, ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม, ภาษาพม่า, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาตากาล็อก

ดูเพิ่ม

 • โฮมเพจ
 • โฮมเพจ

สมาชิก

เราให้ความสำคัญแนวความคิดและวัฒนธรรมของคุณ

สมาชิกมีโอกาสได้สนุกสนานไปกับภาษานานาชาติ, รวมทั้งศึกษาจริยธรรมของประเทศต่างๆ

ดูเพิ่ม

 • โฮมเพจ

กิจกรรม

มีกิจกรรมต่างๆที่ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้ทำร่วมกัน

ดูเพิ่ม

 • โฮมเพจ

เข้าสู่ระบบ

สำนักงานของ YOU-I ก็มีการทำกิจกรรมต่างๆ

ดูเพิ่ม

 • โฮมเพจ

ติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อสอบถามได้

ดูเพิ่ม