บริษัท NPO YOU-I
กลุ่มสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทั่วโลก
กลุ่มวัฒนธรรมและภาษานานาชาติ

เกี่ยวกับ YOU-I

กลุ่มสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนานาชาติเพื่อคุณ

เราใช้ความรู้ความสามารถของ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในคานาซาวะและสมาชิกทั่วโลก(14ประเทศ) เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสากลชุมชนในสังคม วัฒนธรรมรวมทั้งเศรษฐกิจอีกด้วย.

...
กิจกรรม

มีกิจกรรมต่างๆที่ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้ทำร่วมกัน

...
สมาชิก

เราให้ความสำคัญแนวความคิดและวัฒนธรรมของคุณ

สมาชิกมีโอกาสได้สนุกสนานไปกับภาษานานาชาติ, รวมทั้งศึกษาจริยธรรมของประเทศต่างๆ

...
เข้าสู่ระบบ

สำนักงานของ YOU-I ก็มีการทำกิจกรรมต่างๆ


ติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อสอบถามได้

กรุณากรอกชื่อของคุณ
กรุณากรอกอีเมลของคุณ
กรุณากรอกข้อความของคุณ
Connecting The World