เกี่ยวกับ YOU-I

 

องการ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรบริษัท YOU-I

ทีมงานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รวมมือกับเครือข่ายที่อยู่ทุกมุมโลก

เราไม่ได้มุ่งหวังที่จะเป็นที่ 1 แต่เราคาดหวังว่าเราจะเป็น 1 เดียว

จุดประสงค์ในการก่อตั้ง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติ , โดยไม่ยึดติดกับเบื้องต้นของ เผ่าพันธุ์, สัญชาติ, ภาษา, ศาสนา, วัฒนธรรม, ความชอบ, ความสามารถทางร่างกาย, ประวัติศาสตร์เป็นต้น  แต่จุดประสงค์คือการใช้ชีวิตประจำวัน.  การใช้อินเทอร์เน็ตทางธุรกิจ, กิจกรรมงานอีเว้นท์ต่างๆที่เราเข้าร่วม, รวมทั้งการให้ประสบการณ์ทำงานของนักศึกษาต่างชาติ, และผลักดันชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถได้นำไปใช้ , เราจะร่วมพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสร้างสรรค์สังคม ในจังหวัดอิชิกาวะให้มีความเป็นสากล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดประสงค์ในการก่อตั้ง

นโยบายและกิจกรรมต่างๆ

  • เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
    รายได้จากการดำเนินการนำมาบริหารกิจการขององค์กร
  • สนับสนุนองค์กรภาครัฐท้องถิ่น
    ให้ความร่วมมือในการบริหารงานต่อหน่วยงานภาครัฐ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
    ชาวต่างชาติในท้องถิ่นและความกระตือรือร้นของเด็กรุ่นใหม่ๆ. เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก
  • รายได้จากการดำเนินธุรกิจจะถูกนำมาใช้สำหรับค่าสาธารณูปโภคสาธารณะที่ไม่หวังผลกำไร

กรรมการ

ประเภทของงานชื่อสัญชาติ
ผู้อำนวยการยามาดะ. คัสซึโอญี่ปุ่น
副代表理事โยชิดะ. ทะดะฮิโลญี่ปุ่น
กรรมการบะจิม  บุชิมะคิสหพันธรัฐรัสเซีย
กรรมการโมะจิดะเทะ.  คะโยญี่ปุ่น
กรรมการมุกะอิเดะ.  มะมิญี่ปุ่น
กรรมการอัจวาณี.  โกดะ. (ยุ้ย)ไทย
กรรมการคิม.  จองฟาเกาหลีใต้
กรรมการคริส. เจมส์สันออสเตรเลีย