สมาชิก

 • สมาชิกในเครือข่ายของ YOU-I คือ ชาวบ้านท้องถิ่น  ชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอิชิกาวะ.พวกเรามี่เครือข่ายติดต่อกัน

  เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสนับสนุนของชาวต่างชาติในญี่ปุ่น เราเป็นจุดเชื่อมต่อในการร่วมกันทำกิจกรรมต่่างๆ ระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่. เรามีสมาชิกหลายๆ ชาติประมาณ 15 ประเทศ  ที่จะคอยให้บิรการ. รวมวางแผนงาน. สิทธิพิเศษของสมาชิกคือ ได้สนุกไปกับภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

 • สมาชิกชาวต่างชาติ

  ทักษด้านภาษา การแปลเอกสาร, งานล่าม
  การแนะนำประเทศของตัวเอง
  เพื่อน ๆ สมาชิกชาติเดียวกัน

  สมาชิกชาวญ่ี่ปุ่น (มีบทบาทช่วยประสานงาน)

  ช่วยประชาสัมพันธ์
  เจรจาต่อรองเรื่องราคา, งบประมาณกับลูกค้า
  ช่วยสนับสนุนการวางแผนงานต่าง ๆ

  สมาชิกที่อาศัยอยู่ในนอกประเทศ

  ให้ข้อมูลต่างประเทศ(ประเทศนั้น ๆ)
  ให้ความสนับสนุนกิจกรรมตามพื้นที่นั่น ๆ

ขอเชิญมาร่วมกันเป็นสมาชิกกับพวกเรา

วิธีการง่ายมาก ๆ  เมื่อมาเป็นสมาชิกกับพวกเราแล้ว ท่านจะได้รับข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของ YOU-I

เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม FACEBOOK

หรือไม่ก็สม้ครได้ในแบบฟอร์มด้านล่าง