งานแปล、งานล่าม

 

งานแปลภาษานานาชาติ งานบริหารและงานจัดกิจกรรมต่างๆ , เราขยายเครือข่ายงานให้กว้างไกล

 • เรามีเครือข่ายกลุ่มของ YOU-I มาช่วยเหลืองานด้านแปลภาษา

  ข้อดี

  • ราคาต่ำที่สุด
  • คุณภาพสูง
  • เรามีความจริงใจ
  • มีความรู้มากมายเกี่ยวกับจังหวัดอิชิกาวะ

  รับรองได้มากกว่า 16 ภาษา

  ภาษาจีนกวางตุ้ง,ภาษาเกาหลี,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาสเปน,ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาไทย, ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม, ภาษาพม่า, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาตากาล็อก. สามารถสอบถามภาษาที่นอกเหนือจากข้างต้นได้ (สามารถแปลจากต้นฉบับภาษาแบบ 2 ทิศทางจากภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษได้)

  อัตราค่าแปลงาน

  ตัวอักษรญี่ปุ่น 1ตัว ราคา 8 เยน
  ตัวอักษรอังกฤษ 1 คำราคา 11 เยน

  (ราคาด้านต้นเป็นอัตราขั้นพื้นฐาน, ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานแปล)

  • ภาษาเฉพาะหรือภาษาชั้นสูงอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ กรุณา ติดต่อสอบถามฝ่ายงานแปลโดยตรง
  • ตามราคามาตรฐานไม่สามารถรับงานด่วนหรืองานเร่งรีบ อาจจะมีค่าบริการพิเศษในกรณีงานด่วน
  • ถ้าในกรณีแปลจากต้นฉบับเดียวกันเป็นหลายๆภาษาเรามีส่วนลดค่าบริการ
 • งานแปล、งานล่าม
 • งานแปล、งานล่าม
 • งานแปล、งานล่าม
 • เรามีเครือข่ายกลุ่มของ YOU-I มาช่วยเหลืองานด้านแปลภาษา

  ข้อดี

  • ราคาต่ำที่สุด
  • คุณภาพสูง
  • เราสามารถให้บริการงานภายนอกประเทศได้
  • เรามีความจริงใจ
  • มีความรู้มากมายเกี่ยวกับจังหวัดอิชิกาวะ

  対応可能言語

  รับรองได้มากกว่า 16 ภาษา

  ภาษาจีนกวางตุ้ง,ภาษาเกาหลี,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาสเปน,ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาไทย, ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม, ภาษาพม่า, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาตากาล็อก

  ภาษาเฉพาะหรือภาษาชั้นสูงอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ กรุณาติอต่อสอบถามฝ่ายงานแปลโดยตรง

  อัตราค่าล่าม
  ราคาเริ่มต้นจาก 2 ชั่วโมง 5,000 เยน

การรับสมัครงานสามารตรวจสอบได้ที่โฮมเพจของเราในภาษาญี่ปุ่น