Doanh nghiệp phi chính phủ YOU-I

Hỗ trợ việc giao lưu toàn cầu

Tổ chức đa ngôn ngữ, đa văn hóa

 • Trang chủ
 • Trang chủ
 • Trang chủ
 • Trang chủ

Về YOU-I

Hỗ trợ việc giao lưu toàn cầu của bạn

Chúng tôi phát huy năng lực của các thành viên là người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Ishikawa và các nơi trên thế giới (14 quốc gia), với mục tiêu cống hiến cho sự nghiệp toàn cầu hóa, sự phát triển văn hóa kinh tế trong khu vực.

Xem thêm

 • Trang chủ
 • Trang chủ
 • Trang chủ
 • Trang chủ

Các hoạt động như biên – phiên dịch

Không phải là số 1, chúng tôi là duy nhất

Nội dung hoạt động phong phú như nhận biên – phiên dịch nhiều ngôn ngữ, lên kế hoạch sự kiện. Hỗ trợ hơn 16 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung (Phồn thể/ Giản thể), Tiếng Quảng Đông, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Đức, Tiếng Thái, Tiếng Lào, Tiếng Việt, Tiếng Myanmar, Tiếng Indonesia, Tiếng Tagalog (Philipin).

Xem thêm

 • Trang chủ
 • Trang chủ

Thành viên

Trân trọng suy nghĩ và văn hóa của bạn

Đãi ngộ đặc biệt của các thành viên là có thể tận hưởng không gian đa ngôn ngữ, học tập các nền văn hóa khác nhau.

Xem thêm

 • Trang chủ

Sự kiện

Chúng tôi tổ chức rất nhiều các sự kiện giao lưu phong phú nhằm kết nối những người bạn Nhật và những người bạn quốc tế tại Nhật.

Xem thêm

 • Trang chủ

Kết nối

Chúng tôi cũng tổ chức các sự kiện ngay tại chính văn phòng của YOU-I ở Kanazawa.

Xem thêm

 • Trang chủ

Thắc mắc

Vui lòng liên hệ chúng tôi khi bạn có bất kì thắc mắc nào.

Xem thêm