Doanh nghiệp phi chính phủ YOU-I
Hỗ trợ việc giao lưu toàn cầu
Tổ chức đa ngôn ngữ, đa văn hóa

Về chúng tôi

Hỗ trợ việc giao lưu toàn cầu của bạn

Chúng tôi phát huy năng lực của các thành viên là người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Ishikawa và các nơi trên thế giới (14 quốc gia), với mục tiêu cống hiến cho sự nghiệp toàn cầu hóa, sự phát triển văn hóa kinh tế trong khu vực.

...
Sự kiện

Chúng tôi tổ chức rất nhiều các sự kiện giao lưu phong phú nhằm kết nối những người bạn Nhật và những người bạn quốc tế tại Nhật

...
Thành viên

Trân trọng suy nghĩ và văn hóa của bạn

Đãi ngộ đặc biệt của các thành viên là có thể tận hưởng không gian đa ngôn ngữ, học tập các nền văn hóa khác nhau.

...
Kết nối

Chúng tôi cũng tổ chức các sự kiện ngay tại chính văn phòng của YOU-I ở Kanazawa.


Thắc mắc

Vui lòng liên hệ chúng tôi khi bạn có bất kì thắc mắc nào

Vui lòng nhập tên của bạn.
Nhập địa chỉ email của bạn để nhận được trả lời.
Vui lòng nhập chi tiết các yêu cầu của bạn.
Connecting The World