Kết nối

 

Văn phòng

Doanh nghiệp phi chính phủ YOU-I
920-0064 Ha 34-1 – Minamishinbo, thành phố Kanazawa, tỉnh Kanazawa
(Chung tòa nhà công ty TNHH Nhà ở Iwakami)
TEL: 076-205-9899

Bãi đỗ xe

Kết nối