Sự kiện

 

Chúng tôi tổ chức rất nhiều các sự kiện giao lưu phong phú nhằm kết nối những người bạn Nhật và những người bạn quốc tế tại Nhật. Với việc liên kết hợp tác với các tổ chức, đoàn thể, chúng tôi lên kế hoạch và tham gia rất nhiều các sự kiện phong phú.

Vui lòng xác nhận các thông tin sự kiện và đăng kí trên trang Facebook. Bạn cũng có thể theo dõi thông tin tại trang này. Trong trường hợp không sử dụng Facebook, bạn vui lòng điền vào mẫu đơn đăng kí dưới đây.

Thông tin sự kiện

Unable to display Facebook posts.
Show error

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.