Thành viên

 • Thành viên mạng lưới YOU-I bao gồm cả những người đang sống tại tỉnh Ishikawa và những người đang sống ở nước ngoài. Tất cả mọi người đều có mối liên kết với tỉnh Ishikawa.

  Chủ yếu thực hiện các hoạt động cống hiến xã hội, hỗ trợ người nước ngoài tại Nhật. Thành viên đến từ khoảng 15 quốc gia lên kế hoạch, tham gia vào các sự kiện, dịch vụ đa dạng nhằm kết nối người Nhật với người nước ngoài tại Nhật. Đãi ngộ đặc biệt của các thành viên là có thể tận hưởng không gian đa ngôn ngữ, học tập các nền văn hóa khác nhau.

 • Thành viên người nước ngoài

  Vận dụng khả năng ngôn ngữ trong biên – phiên dịch
  Giới thiệu văn hóa đất nước mình
  Cầu nối tại đất nước của mình

  Thành viên người Nhật (vai trò điều hành)

  Quảng cáo, PR
  Thỏa thuận giá cả, dự trù với khách hàng
  Hỗ trợ kế hoạch

  Thành viên ở nước ngoài

  Cung cấp các thông tin nước ngoài
  Hỗ trợ tại địa điểm tổ chức

Nào, hãy trở thành thành viên ngay thôi! Cách thức vô cùng đơn giản. Khi trở thành thành viên, bạn sẽ nhận được thông tin về các sự kiện của YOU-I!

Trở thành thành viên nhóm trên Facebook, hoặc

Sử dụng mẫu đăng kí dưới đây!