Các hoạt động như biên – phiên dịch

 

Nội dung hoạt động phong phú như nhận biên – phiên dịch nhiều ngôn ngữ, lên kế hoạch, hỗ trợ tổ chức sự kiện …

 • Vận dụng hiệu quả mạng lưới của YOU-I vào việc hỗ trợ biên dịch.

  Lợi ích

  • Giá thành thấp
  • Chất lượng cao
  • Chân thành
  • Am hiểu sâu sắc về tỉnh Ishikawa

  Hỗ trợ hơn 16 ngôn ngữ

  Hỗ trợ hơn 16 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung (Phồn thể/ Giản thể), Tiếng Quảng Đông, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Đức, Tiếng Thái, Tiếng Lào, Tiếng Việt, Tiếng Myanmar, Tiếng Indonesia, Tiếng Tagalog (Philipin).  Thảo luận với chúng tôi nếu ngôn ngữ bạn cần không nằm trong danh sách trên. ( Có thể biên dịch song ngữ giữa tiếng Nhật hoặc tiếng Anh với các ngôn ngữ bản địa).

  Giá biên dịch

  8¥~ / 1 kí tự tiếng Nhật
  11¥~ / 1 từ tiếng Anh

  (Mức giá nêu trên chỉ là giá tiêu chuẩn. Mức giá có thể thay đổi tùy theo nội dung biên dịch và số lượng chữ)

  Đối với những trường hợp yêu cầu tính chuyên môn cao, chúng tôi có thể không tiếp nhận đơn hàng. Vì vậy, trong những trường hợp đó vui lòng thảo luận kĩ hơn với chúng tôi.

  Theo quy định, chúng tôi không tiếp nhận những đơn hành biên dịch đột xuất. Tuy nhiên cũng có trường hợp nhận đơn hàng với chi phí gia tăng phụ thêm.

  Có chế độ ưu đãi trong trường hợp biên dịch đồng thời nhiều thứ tiếng

 • Biên – Phiên dịch
 • Biên – Phiên dịch
 • Biên – Phiên dịch
 • Vận dụng hiệu quả mạng lưới của YOU-I cả trong việc hỗ trợ phiên dịch.

  Lợi ích

  • Giá thành thấp
  • Chất lượng cao
  • Có khả năng hỗ trợ công việc tại nước ngoài
  • Chân thành
  • Am hiểu sâu sắc về tỉnh Ishikawa

  Hỗ trợ hơn 16 ngôn ngữ

  Hỗ trợ hơn 16 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung (Phồn thể/ Giản thể), Tiếng Quảng Đông, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Đức, Tiếng Thái, Tiếng Lào, Tiếng Việt, Tiếng Myanmar, Tiếng Indonesia, Tiếng Tagalog (Philipin).

  ※Đối với những trường hợp đòi hỏi tính chuyên môn cao, chúng tôi có thể không tiếp nhận đơn hàng. Vì vậy, trong những trường hợp đó vui lòng thảo luận kĩ hơn với chúng tôi.

  Giá phiên dịch
  5000¥~ / 2 tiếng

  Về thông tin tuyển dụng vui lòng tham khảo trang thông tin tiếng Nhật.